De Bedrijvengroep Wognum – Nibbixwoud (BWN) heeft als doel de samenwerking tussen bedrijven te bevorderen.
Door het organiseren van goed bezochte bijeenkomsten geeft de BWN uitvoering aan haar opdracht “Elkaar de bal toespelen”.
Zeker 3 keer per jaar organiseert de BWN een spreker, een bedrijfsdiner of een bedrijfsbezoek bij een bedrijf in Wognum of Nibbixwoud. Tevens worden deelnemers in de gelegenheid gesteld middels een zgn. Speedpresentatie een indruk te geven van hun bedrijf en/of bedrijfsvoering.
De BWN is als bedrijvengroep lid van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). De WBG behartigt de belangen van de Westfriese ondernemers op regionaal en provinciaal niveau en heeft overleg met de Kamer van Koophandel, VNO NCW, LTO en Bouwend Nederland. Daarnaast als laatste is de BWN lid van Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) zodat ze mee praat met de Gemeente Medemblik over ontwikkelingen en zaken die voor de ondernemers van belang zijn. Sluit u vandaag nog aan bij de Bedrijvengroep!

Logo-BWN-webterug naar Home