Home

De Ondernemers Vereniging Wognum Nibbixwoud (OVWN) is de koepel over 3 secties. De winkeliers van Wognum zitten in de sectie Winkelhart Wognum. De winkeliers van Nibbixwoud zijn verenigd in de sectie Koopcentrum Nibbixwoud. De overige ondernemers, niet zijnde winkeliers, behoren tot de sectie Bedrijvengroep Wognum-Nibbixwoud (BWN).

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Wognum-Nibbixwoud bestaat uit:

                                         
Hans Boukens                  Bert Ooijevaar                           Sander Hoogland       
Voorzitter                          Penningmeester                        Secretaris                      

                                         
Peter Koomen                  Ronald Wester                        Desiree Machtel-Groen
Bestuurslid                        Bestuurslid                              Bestuurslid

 

Wilt u ook lid worden van de OVWN? Aanmelden kan middels onderstaand fomulier.

Aanmeldformulier