Home

De Ondernemers Vereniging Wognum Nibbixwoud (OVWN) is de koepel over 3 secties. De winkeliers van Wognum zitten in de sectie Winkelhart Wognum. De winkeliers van Nibbixwoud zijn verenigd in de sectie Koopcentrum Nibbixwoud. De overige ondernemers, niet zijnde winkeliers, behoren tot de sectie Bedrijvengroep Wognum-Nibbixwoud (BWN).

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Wognum-Nibbixwoud bestaat uit:

                            sander hoogland 2                
Hans Boukens          Bert Ooijevaar                 Sander Hoogland       
Voorzitter                  Penningmeester             Secretaris                      

NL_pasfoto                      Schoutsen1              NL_pasfoto
Jacqueline van Etten  Hans Schoutsen         Erik Luken
(Aftr ) Bestuurslid        (Aftr ) Bestuurslid        Bestuurslid koopcentrum  
Winkelhart Wognum  Winkelhart Wognum Nibbixwoud
         

 

Wilt u ook lid worden van de OVWN? Aanmelden kan middels onderstaand fomulier.

Aanmeldformulier