‘Ik zie volop toekomst voor de veehouderij’

Hij had natuurlijk het autobedrijf van zijn vader in kunnen gaan, maar Bram Wester had zo zijn eigen carrièreplannen. De liefde voor handel waar hij mee opgegroeid is, gebruikt hij volop in zijn dienstverlening. Helemaal in deze tijdsgeest benut hij volop de natuur ten behoeve van de dieren én de melkveehouders.

‘Ik wilde graag boer worden en heb een veehouderij opleiding gedaan. Toen ik daarmee klaar was, kwam de kans om aan de slag te gaan op een boerderij in Assendelft op mijn pad. Maar toen ik aan het uitzoeken was of dat iets voor mij was, ontdekte ik dat ik dan vooral in mijn eentje in het bedrijf zou werken. En van alleen werken zou ik niet gelukkig worden. Ik wilde graag variatie in het werk, maar vooral meer contact met andere mensen. Toen besloot ik als ZZP’er aan de gang te gaan en ging melken bij verschillende boeren. Zo kwam ik bij meerdere bedrijven op één dag en kon ik voor hen vakanties opvangen. Omdat ik ook mijn vrachtwagenrijbewijs heb, kon ik bij bedrijven aan de slag die voor veehouders werken. Zo kwam ik met steeds meer boeren in contact.’

Fouragehandel en loonwerk
‘Handelen heb ik van huis uit meegekregen. Ik heb daar altijd wel plezier in. Daarom ben ik een eigen fouragehandel begonnen voor de veehouderij. Ik lever producten als hooi, stro en kuilgras aan veehouderijen. Eigenlijk van alles, behalve krachtvoer. Daarbij doe ik agrarisch loonwerk. Ik maai een perceel gras en voer dit gras vervolgens vers aan de koeien of geiten. Ik was in 2018 de eerste in Nederland die dit als loonwerk deed. Inmiddels kom ik dagelijks bij meerdere melkveehouders, van Lutjewinkel tot de Beemster, 7 dagen per week. Door de dieren vers gras te voeren hebben ze een veel hogere melkproductie. Vers gras bevat veel meer voedingsstoffen dan gedroogd gras. En in het voorjaar en de zomer kan ik iedere 3 weken hetzelfde perceel maaien en dan direct het gras weer voeren. Daarbij adviseer ik de veehouders over de tijdstippen en verhoudingen van het voer dat ze hun dieren geven. Zo werken we aan een maximale melkproductie en gezonde dieren. Dit is echt maatwerk en gaat in nauwe samenwerking. Dit aspect van mijn werk vind ik heel erg leuk.’

Nooit achteroverleunen
‘Mijn bedrijf groeit en ik red het niet meer om overal zelf te maaien. Daarom werk ik regelmatig samen met andere ZZP’ers die dan voor mij kunnen maaien. Zo blijf ik flexibel, maar kan ik wel overal tegelijkertijd zijn. Naast mijn werk voor de veehouders en het vee, vind ik het leuk om te handelen in machines en tractoren. Die koop ik op, knap ze op en verkoop ze vervolgens weer. Met een goede vriend ben ik daarnaast begonnen met het telen van brouwgerst. Ik had nog een perceel grond liggen en daar hebben we dat ingezaaid. Vervolgens mouten we het en verkopen we het door aan brouwers. We hebben zelf ook een brouwcursus gevolgd, zodat we goed weten waar we mee bezig zijn en wat onze afnemers nodig hebben. Achteroverleunen is niets voor mij.’

Terug naar de natuur
‘Het leukste aan mijn werk vind ik het bezig zijn met de natuur. Het is heel weerafhankelijk, maar ondertussen stuur je op de kwaliteit van het gras en de ideale mix van voedingsstoffen voor de dieren. Het adviseren van de veehouders, het feit dat ik zo veel verschillende mensen tegenkom en het werken met groot materieel maken het compleet. Ik investeer graag in de langetermijnrelatie met mijn klanten. Zou bouw ik gestaag aan mijn bedrijf. Daarbij horen geen snelle innovaties. Dat is niet van toepassing op deze branche. Sterker nog, we gaan weer terug naar vroeger met het voeren van gras. Vroeger was het heel gebruikelijk om dieren vers gras te voeren. Na de Tweede Wereldoorlog werd meer en meer gestuurd op productie met allerlei soorten voer. Nu gaan steeds meer melkveehouders bewuster boeren en werken met de natuur. Dat biedt voor mij weer kansen om op in te spelen. Zowel krachtvoer als kunstmest zijn erg duur. We moeten op zoek naar andere manieren om de dieren voldoende eiwit toe te dienen. Wanneer je ze vers gras voert, eten ze meer en worden de voedingsstoffen meer benut. En uiteindelijk komt dat weer terug in de natuur. Ik zoek, samen met de veehouders, constant naar die balans in vers voer en bijvoeden. Daarover kunnen we goed sparren.’

Duurzaam boeren
‘Duurzaamheid speelt een heel grote rol in de melkveehouderij en dat wordt alleen maar meer. Nu is het al zo dat veel restmateriaal uit bijvoorbeeld voedselproductie naar de dieren gaat, zoals bietenpulp en bierbostel. De melkveehouderij is op zich al duurzaam. Gras neemt bijvoorbeeld stikstof op en produceert zuurstof. De dieren eten vervolgens dit gebonden stikstof. Daarnaast doen veel melkveehouders aan natuurbeheer op verschillende manieren. Zelf ben ik geen voorstander van intensieve veehouderij, maar ik zie wél toekomst in de veehouderij en veeteelt.’

Toekomstdromen
‘Over tien jaar hoop ik een vaste locatie te hebben voor mijn bedrijf. De fouragehandel heb ik dan uitgebreid en ik heb wat vast personeel in dienst dat voor mij kan maaien, voeren en andere werkzaamheden doen. Ik hoop dat ik dan meer vrijheid heb om te ondernemen en minder tijd kwijt ben aan het plannen om alles en iedereen op de juiste plek te krijgen. Een goede mix van kantoorwerkzaamheden en zelf rijden zou fijn zijn. Ook wil ik het transport van de fouragehandel zelf coördineren met eigen wagens. Misschien heb ik wel wat eigen vee. Kansen en dromen genoeg en aan werklust ontbreekt het in ieder geval niet!’